Powered by ZRVP

Politica de confidențialitate

Zamfirescu Racoți Vasile and Partners Attorneys at Law and ZRVP TAX S.R.L.

 1. Aspecte preliminare

Cerințele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate de ZRVP în conformitate cu prevederile de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. date (denumite în continuare „GDPR”).

ZRVP cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.thechildfactor.ro, -„Site-ul”) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării Site-ului nostru, dispozitive de tip smartphone, tabletă etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în prezenta Politică, dar și în Termeni și condiții de utilizare, Politica de Cookies din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați Site-ul nostru.

ZRVP va întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că, implicit, sunt prelucrate numai datele personale strict necesare fiecărui scop specific al prelucrării.

Atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, ZRVP va acționa cu diligență și va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta și dovedi în orice moment că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Date personale înseamnă înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta Politică descrie modalitatea în care vom colecta și prelucra datele personale ale utilizatorilor Site-ului și se aplică tuturor datelor personale colectate pe Site-ul nostru, ca precum și la toate datele  personale pe care le colectăm prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care aceste date vor fi prelucrate, după caz.

Politica se aplică atât Site-ului nostru, cât și cu privire la alte platforme unde putem avea o prezență online, precum și tuturor profilelor/paginilor de media asociate acestui Site, incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Instagram, Youtube.

Nu colectăm și nu intenționăm să colectăm în mod deliberat date referitoare la minori. Pentru acest lucru depunem toate diligențele necesare pentru a verifica, în mod rezonabil, că persoana care ne furnizează datele nu este un copil, sens în care răspunderea pentru orice fel de informație care ne este furnizată cu eludarea acestor dispoziții fiind în totalitate a persoanei care ne transmite aceste date sau a tutorelui în cazul minorilor.

2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către ZRVP se bazează pe următoarele principii:

 • Legalitate, corectitudine și transparență – datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate „în mod legal, corect și transparent”;
 • Limitarea scopului – datele dumneavoastră vor fi colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Minimizarea datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte de solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le procesăm, care va fi relevantă și strict limitată la ceea ce este absolut necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Acuratețea informațiilor – operatorii de date trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor cu caracter personal, iar cele dovedite ca inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Limitarea stocării – datele cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pe perioada pentru care sunt necesare pentru prelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții asociate activităților publice de arhivare, cercetări sau statistici;
 • Integritate și confidențialitate – datele cu caracter personal vor fi prelucrate în siguranță, aceasta incluzând „protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, folosind măsuri tehnice sau organizatorice adecvate”.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate relaționate de utilizarea Site-ului pot fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date personale pe care ni le puteți comunica prin interacțiunea dumneavoastră directă cu ZRVP prin intermediul adresei de e-mail contact@thechildfactor.ro.

4. Scopurile de prelucrare

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate, inter alia, pentru comunicarea prin e-mail prin care se răspunde la solicitările dumneavoastră. Datele pe care le trimiteti in urma folosirii acestei optiuni de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dumneavoastră.

De asemenea, utilizăm datele dumneavoatră pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți traficul Site-ului nostru. Temeiul prelucrării datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea adecvată a Site-ului ZRVP, îmbunătățirea acestuia, oferirea de conținut relevant precum și de a oferi oricărui utilizator posibilitatea de a accesa anumite secțiuni ale Site-ului. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context constau în adresa IP (asociată cu ora și data accesării Site-ului).

Puteți seta browserul dumneavoastră să refuze o parte sau toate cookies-urile. În cazul în care veți dezactiva sau refuza cookies-urile, vă rugăm să aveți în vedere că anumite părți din Site vor fi inaccesibile sau nu vor funcționa cum trebuie. Pentru mai multe informații despre cookies-uri, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

5. Divulgarea datelor cu caracter personal

De regulă, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către terți. Cu toate acestea, dacă este în interesul dumneavoastră și numai dacă acest lucru devine necesar, vom dezvălui datele personale relevante, pe baza nevoii de cunoaștere, catre următoarele categorii de terți:

(a) companiile care ne furnizează produse și servicii (imputerniciti), cum ar fi:

(i) furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică.

(b) companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web.

(c) alte parti, cum ar fi autoritatile si institutiile publice, si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire.

Orice terțe părți catre care dezvaluim informațiile tale personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dumneavoastră doar în scopurile specific identificate de noi.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării lor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

7. Drepturile dumneavoastră

ZRVP asigură respectarea drepturilor acordate persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:
drept de acces – vă permite să obțineți detaliile relevante pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • dreptul la rectificare – vă permite să vă rectificați datele personale, dacă sunt prelucrate incorect;
 • dreptul de a fi uitat – vă permite ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de acuratețe);
 • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și în limitele legii;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau să transmiteți acele date către alt operator.

Pe lângă cele de mai sus, dorim să vă informăm că aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile legale.

8. Diverse

Este posibil să actualizăm ocazional prezenta Politică. Când este actualizată, va apărea o fereastră pop-up pe Site și o astfel de fereastră pop-up va conține linkul care va trimite la modificările Politicii. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe Site.