Powered by ZRVP

Termeni și condiții

Acest site, www.thechildfactor.ro, („Site-ul”) este gestionat de ZRVP, o societate de avocați organizată și funcționând în conformitate cu legislația care reglementează exercitarea profesiei de avocat aplicabilă în România, fiind înregistrată și autorizată de către Baroul București.

Utilizarea acestui Site și conținutului său este supusă termenilor și condițiilor de mai jos. Prin simpla accesare a acestui Site sunteți expres de acord cu termenii și condițiile de utilizare menționate mai jos. ZRVP își rezervă dreptul de a modifica și completa termenii și condițiile de utilizare a acestui Site în orice moment. Astfel de modificări și/sau completări vor intra în vigoare în momentul postării lor pe Site.

Acest Site conține printre altele date și informații juridice. Orice informație conținută de orice tip de material creat și/sau postat de ZRVP și/sau aflată pe sau la care se face referire pe acest Site va fi considerată ca având exclusiv caracter general și scop informativ și nu va fi considerată, în nicio circumstanță, consultanță juridică. Nicio informație conținută de acest Site sau la care se referă acest Site și nicio accesare sau obținere a unor informații de pe Site de către o persoană nu poate fi considerată în nicio circumstanță ca stabilind o relație client-avocat între acea persoană și ZRVP sau ca generând o obligație în sarcina ZRVP față de respectiva persoană sau față de terți. ZRVP nu va avea nicio răspundere pentru nicio consecință care se consideră a fi generată de sau doar având legătură cu o acțiune sau inacțiune determinată de interpretarea vreunui material de pe Site ca și consultanță juridică.

Site-ul permite utilizatorilor să acceseze conținutul pus la dispoziție pe platformă, pentru uzul personal al acestora.

Prin utilizarea și continuarea accesării Site-ului, declarați că înțelegeți și acceptați expres faptul că respectivul conținut al Site-ului generează drepturi de proprietate intelectuală iar ZRVP este titular al unor astfel de drepturi, inclusiv, în mod nelimitativ, asupra articolelor, textelor, reprezentărilor grafice, fotografiilor, ilustrațiilor, înregistrărilor audio și video, mărcilor, desenelor și modelelor indistriale de pe Site, și că nu veți folosi aceste materiale în niciun mod, decât dacă veți obține acordul expres prealabil al ZRVP pentru o astfel de utilizare. Nicio parte din conținutul Site-ului nu va putea fi reprodusă, distribuită sau publicată, sub nicio formă și prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al ZRVP. Prin utilizarea și continuarea accesării Site-ului confirmați expres că sunteți de acord să nu modificați, vindeți, distribuiți sau realizați opere derivate în baza imaginilor, textelor și informațiilor afișate pe Site, în niciun mod, fără acordul prealabil scris al ZRVP.

ZRVP va putea avea acces la informații transmise prin orice mijloc de comunicare electronică pe Site sau către adresele de e-mail ale oricărui membru ZRVP. Pentru informații cu privire la securitatea și/sau confidențialitatea oricărei informații transmise prin orice mijloc de comunicare electronică către acest Site sau către adresele de e-mail ale oricărui membru ZRVP vă rugăm să consultați Politica de Confidențialiatate. Transmiterea oricărui tip de comunicări electronice către adresele de e-mail sau către alte contacte ale avocaților sau altor membri ai ZRVP nu va crea în niciun caz o relație client-avocat și nu va genera nicio obligație față de ZRVP, inclusiv în ceea ce privește conținutul oricărei comunicări electronice primite, în legătură cu care ZRVP nu își asumă niciun fel de obligație, aceasta putând dispune liber de conținutul acesteia în orice mod.

Prin continuarea accesării acestui Site vă asumați în mod expres că orice material pe care îl trimiteți sau încărcați pe Site este legal, decent și nu conține date cu caracter personal ale unor terți și nici informații false sau înșelătoare, nu încalcă prevederi legale și/sau drepturi ale terților sau ale ZRVP, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de proprietate intelectuală, și nu conține viruși. Menționăm că sunteți exclsuiv răspunzător pentru materialele pe care le furnizați.

ZRVP depune eforturi permanente pentru a asigura buna funcționare și securitatea maximă a acestui Site. Totuși, ZRVP nu își asumă nicio obligație și nu garantează în niciun fel că acest Site va fi permanent funcțional și că nu vor exista defecțiuni de funcționare. De asemenea, ZRVP nu garantează în niciun fel că documentele, fișierele sau orice alte elemente de date conținute de sau legate de acest Site nu conțin viruși și nu va fi în niciun fel responsabil pentru niciun prejudiciu prezent și/sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui Site. În consecință, pentru propria sa protecție, orice utilizator al acestui Site trebuie să folosească software de verificare a virușilor atunci când folosește acest Site.

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt operate și care nu sunt controlate de ZRVP. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la termenii de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în oricare astfel de site-uri sau la care astfel de site-uri pot face referire în vreun fel. Accesarea acestor site-uri se va face cu asmarea exclusivă de către utilizator a riscurilor și responsabilităților.

ZRVP, precum și oricare dintre asociații, colaboratorii sau angajații săi nu pot fi făcuți răspunzători în niciun fel pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, de orice tip, rezultat din accesarea sau utilizarea acestui Site sau în legătură cu o astfel de accesare sau legat de conținutul acestui Site.

Site-ul poate colecta anumite date cu caracter personal și poate folosi anumite cookie-uri. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către ZRVP și cookie-uri sunt incluse în Politica de confidențialitate și în Politica privind cookie-urile.

Orice dispută și/sau litigiu legat de accesarea, continutul sau utilizarea acestui Site vor fi guvernate de legea română. Instanțele judecătorești române vor fi singurele instanțe de judecată abilitate să soluționeze orice astfel de litigiu.

În acești Termeni și Condiții referirile le ZRVP sunt referiri la SCA Zamfirescu Racoti Vasile & Partners.