Powered by ZRVP

Modificarea hotărârilor judecătorești în ceea ce privește pensia alimentară

Modificarea hotărârilor judecătorești în ceea ce privește pensia alimentară este o procedură legală prin care părțile implicate în procesul de divorț sau de stabilire a obligațiilor de întreținere pot solicita o modificare a sumei de bani stabilite ca pensie alimentară. Modificarea pensiei alimentare poate fi solicitată numai dacă s-au schimbat circumstanțele care au condus la stabilirea sumei de bani inițiale.

900x400_TCF_Pensie_alimentara

Modificarea hotărârilor judecătorești în ceea ce privește pensia alimentară este o procedură legală prin care părțile implicate în procesul de divorț sau de stabilire a obligațiilor de întreținere pot solicita o modificare a sumei de bani stabilite ca pensie alimentară.

Textul de lege la care ne referim este art. 531 din Codul civil, potrivit căruia, dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei.

Ce înțelegem prin schimbarea mijloacelor celui care prestează și nevoia celui care primește?

Există mai multe motive pentru care o persoană poate solicita modificarea pensiei alimentare. Unul dintre cele mai comune motive este schimbarea circumstanțelor financiare ale părților.

De exemplu, dacă părintele care plătește pensia alimentară a pierdut locul de muncă sau a suferit o reducere a veniturilor, acesta poate solicita o reducere a sumei de bani stabilite ca pensie alimentară.

În aceeași măsură, modificarea cuantumului pensiei de întreținere poate fi solicitată în momentul în care cel care primește pensia fie are nevoie de o amplificare a cuantumului acesteia (a fost acceptat la o anumită școală care presupune costuri mai mari, a fost diagnosticat cu o anumită boală care presupune un tratament costisitor ș.a.m.d.), fie de diminuarea pensiei de întreținere (s-a angajat și câștigă un venit stabil, de exemplu).

Cum procedăm pentru a obține modificarea hotărârii judecătorești?

Pentru a putea obține modificarea unei hotărâri judecătorești în ceea ce privește pensia alimentară trebuie să ne adresăm instanței de judecată care a pronunțat, inițial, hotărârea privind pensia de întreținere.

De regulă, aceasta este și instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit (copilul).

Acest aspect este reglementat și de Codul de procedură civilă în vigoare, în cuprinsul art. 114, potrivit căruia, dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită.

Cererea trebuie să conțină o descriere detaliată a schimbărilor circumstanțelor financiare ale părților și să propună o nouă sumă de bani (fixă sau procentuală) ca pensie alimentară.

Este important de menționat faptul că o modificare a pensiei alimentare poate fi solicitată numai dacă s-au schimbat circumstanțele care au condus la stabilirea sumei de bani inițiale.

După ce cererea este depusă, instanța va cita părțile pentru a auzi argumentele acestora și pentru a lua o decizie în ceea ce privește modificarea pensiei alimentare.

Instanța va lua în considerare mai mulți factori, cum ar fi veniturile, cheltuielile, nevoile și capacitatea de plată a părților, înainte de a decide dacă se impune modificarea pensiei alimentare.

Cine poate introduce o astfel de acțiune?

O astfel de acțiune poate fi formulată atât de către creditorul întreținerii (de exemplu, când nevoile sale au crescut și au crescut și mijloacele debitorului), cât și de către debitorul întreținerii (atunci când mijloacele sale s-au diminuat ori au scăzut nevoile creditorului).

De menționat că, indiferent de persoana care introduce acțiunea, instanța competentă este aceeași menționată la punctul anterior.

De la ce dată se datorează pensia de întreținere?

Pensia de întreținere se datorează începând cu data formulării cererii de chemare în judecată (se are în vedere data efectivă la care cererea a fost înregistrată la registratura instanței).

Cu toate acestea, pensia poate fi acordată și pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului.

Concluzii

Modificarea hotărârilor judecătorești privind pensia de întreținere poate fi o procedură complexă și dificil de gestionat pe cont propriu care se poate transforma, foarte ușor, într-un „război” între părțile implicate.

Tocmai de aceea, având în vedere importanța acestor decizii pentru viața familiei și viitorul celor aflați în întreținere, recomandarea noastră este să apelați la un avocat specializat în dreptul familiei pentru a vă asigura că drepturile și interesele fiecărui membru al familiei sunt protejate și apărate în mod adecvat.

Postări asemănătoare